• 52
 • 0

Diyabet, vücudunuzda kan şekeri seviyesinin normalden daha yüksek olması sorunudur. Buna ayrıca hiperglisemi denir. Tip 2 diyabet en yaygın diyabet şeklidir. Tip 2 diyabetiniz varsa, vücudunuz insülini doğru şekilde kullanamıyor demektir ve buna insülin direnci denir. İlk başta, pankreasınız telafi etmek için ekstra insülin yapar. Fakat zamanla kan şekeri seviyenizi normal seviyelerde tutmak için yeteri kadar insülin yapamaz. Bu gibi durumlarda, glikozun kan dolaşımından enerji üretmek için kullanıldığı hücrelere seyahat etmesini sağlamak için insüline ihtiyaç vardır.

Belirtileri

 • Aşırı susama
 • Sık idrara çıkma ihtiyacı
 • Acıkmanın artması
 • Ani bulanık görme
 • Yorgunluk, halsizlik
 • İyileşmeyen yaralar
 • İdrarda şeker bulunması
 • Ayaklarda karıncalanma ve iğnelenme hissi
 • Deride kaşıntı
 • Sık görülen enfeksiyonlar
 • İstenmeyen kilo kaybı
 • Bulanık görme
 • Koyu renkli cilt bölgeleri, genellikle koltuk altı ve boyun bölgesinde

Tedavi Yöntemleri

 • Eğitim
 • Diyet Ve Egzersiz
 • İlaç
 • Metabolik Cerrahi

Cerrahi Kimler İçin Uygundur?

Metabolik Cerrahi uygulamaları mevcut medikal tedaviye rağmen kan şekeri kontrol altına alınamayan “dirençli diyabet” hastalarına uygulanmaktadır.
Bir tip 2 diyabet hastasının metabolik cerrahi uygulamalarından fayda görebilmesi için vücudundaki insülin depolarını tüketmemiş olması gerekmektedir. Cerrahi düşünülen adaylarda;
1- Uygun medikal tedaviye rağmen kan şekeri kontrolünün sağlanamıyor olması (Tekrarlanan ölçümlerde HbA1c değeri > %7,5)
2- Organ hasarı varlığı (Retinopati, Nefropati, EMG ile konfirme edilmiş Nöropati*)
3- VKİ>30 kg/m ve insülin kullanımına rağmen kan şekeri regülasyonunun sağlanamaması
4-Obezite (VKİ> 35 kg/m²) ve Tip 2 diyabet varlığı dikkate alınır.
Obezite ameliyatlarından farklı şekillerde uygulanan cerrahi yöntemler Tip2 Diyabeti %60-90 oranında tedavi etmektedir ancak her yöntem herkes için aynı etkiyi göstermemektedir, burada diyabetin süresi, diyabete bağlı komplikasyonların oluşup oluşmadığı, diyabetin kontrol altında olup olmadığı gibi birçok değişken faktör rol oynamaktadır. Ameliyat sayesinde hastalar hem diyabet gibi hayati bir hastalıktan hem de bir ömür boyu kullanmak zorunda oldukları ilaç ve insülinden kurtulurlar. Ameliyat ile diyabete eşlik eden obezite, yüksek tansiyon, kolesterol, trigiliserid, kilo fazlalığı ve uyku apnesi gibi sorunlar da kalıcı olarak çözümlenir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat